Een gezonde leefstijl

Ik bied ook het COOL programma aan.

COOL staat voor coachen op leefstijl en is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI).

Deze GLI wordt ook 100% vergoed vanuit je zorgverzekering en biedt jou dan ook de kans om te werken aan meer energie en een gezondere leefstijl.

Nieuwe groep start na de zomer,

dus meld je hier alvast bij me aan!

In verband met deze vakantieperiode kun je me een e-mail sturen om je aan te melden en dan neem ik na 15 augustus contact met je op. In volgorde van binnenkomst word je aangemeld voor de eerstvolgende groep in september.

leefstijlcoaching, wat is dat?

Als leefstijlcoach begeleid ik jou in het maken van gezondere keuzes. 

Wat zou een andere keuze voor jou betekenen? Waar hou je nu aan vast? Wat maakt dat je die keuze zou willen of kunnen nemen?

Samen gaan we aan de slag om voor jou te bepalen waar je het meeste winst kunt behalen op het gebied van meer energie, meer rust of je prettiger wilt voelen in jouw lichaam. 

Hoe ga je dat vervolgens aanpakken?

Zowel individuele coaching als in groepsbijeenkomsten maken dat jij andere keuzes kunt gaan maken en met meer energie en rust in het leven komt te staan.

Wil jij dat ook?

Neem contact met mij op om te bespreken hoe ik je hierin kan begeleiden.

COOL gecombineerde leefstijlinterventie, wat is dat?

Het CooL-programma is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), wat gericht is op het stapsgewijs verbeteren van je leefpatroon om zo een duurzame verandering van je leefstijl te realiseren. 

Dit met als doel:

  • je lichamelijke fitheid te verbeteren
  • gezondheidswinst te behalen
  • het verbeteren van de kwaliteit van jouw leven
  •  het realiseren van gewichtsverlies
 
Het COOL-programma duurt 2 jaar en de regie ligt bij jou zelf.
Samen met mij stel je persoonlijke doelstellingen op en je koppelt daaraan acties, zodanig dat je gedragsverandering aan gaat.
 
Jouw acties worden opgevolgd en zonodig bijgestuurd of herzien. Iedere keer wordt gekeken naar waar je winst kunt behalen en zo worden stapjes gezet om je doelen te behalen.
Ook is er aandacht voor terugval, want dit hoort bij een veranderingsproces en is heel normaal. Echter hoe herken je dat en hoe ga je hiermee om?
 
Meer informatie over het COOL-programma vind je hier:

wie kan deelnemen aan het COOL programma?

De volgende mensen komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering:

  • Volwassenen met overgewicht (BMI >25, de Body Mass Index). De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht en is een extra risicofactor (risicofactoren voor Hart- en Vaatzieken, Diabetes Mellitus Type 2 of slaapapneu of artrose).
  • Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2).
 

Deelname aan een vergoede gecombineerde leefstijlinterventie is alleen mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Het verschilt per zorgverzekeraar welke medische specialisten zij accepteren als doorverwijzer. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, maar wil je wel een gezondere leefstijlverandering aan gaan? Dan help ik je 1 op 1, vraag me gerust naar de andere mogelijkheden!

contact

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor het COOL programma? Neem dan contact met me op door me een mail te sturen:

Als leefstijl- en vitaliteitscoach ben ik lid van:

En werk met de Gli interventie: